SunnyCottonShines at Wat Don Chan School

//SunnyCottonShines at Wat Don Chan School

SunnyCottonShines at Wat Don Chan School

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ซันนี่คอตตอนจัดกิจกรรม #SunnyCottonShines เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผ้าอนามัยซักได้ให้แก่เด็กและผู้หญิงที่ขาดแคลนโอกาส

โดยได้สอนเย็บผ้าอนามัยซักได้ให้กับนักเรียนมัธยมปีที่สาม โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าอนามัยซักได้ สุขภาวะผู้หญิง วิธีเย็บผ้าอนามัยซักได้ และวิธีการดูแลรักษา

By | 2021-03-16T18:47:38+07:00 January 2nd, 2019|News|