13-16 Dec 2018 POP Market

//13-16 Dec 2018 POP Market

13-16 Dec 2018 POP Market

 

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ออกบูธแสดงสินค้าผ้าอนามัยซักได้เป็นครั้งแรกที่งาน POP MARKET 2018 ณ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจอย่างดีทั้งจากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

Hashtag : #news #activity #popmarket

By | 2019-01-02T16:40:42+07:00 January 2nd, 2019|News|