Hanging Strap สายตากผ้า

//Hanging Strap สายตากผ้า

Hanging Strap สายตากผ้า

฿28.00

In stock

Accessory : 
Drying Strap for hanging cloth pads  1 piece
สายตากผ้า สำหรับตากผ้าอนามัยหลายผืนเรียงต่อกัน  1 เส้น

✳︎ สายตากผ้ามีให้เลือก 3 สี (ฟ้า ชมพู ม่วง)
กรุณาระบุสีที่ต้องการลงในช่อง Customer Notes หลังจากกรอกที่อยู่นะคะ

In stock

You may also like…